Workshop – ENVIRONMENTAL ISSUES – QUESTIONI AMBIENTALI – PROBLEMI OKOLIŠA – PROBLEMY ŚRODOWISKOWE – ASUNTOS MEDIOAMBIENTALES  

ENVIRONMENTAL ISSUES

THE OBJECTIVES OF THE WORKSHOP – Alert teenagers to the problems linked to the environmental protection. Promote awareness of individual and collective responsibilities for environmental alterations caused by technologic evolution. Know and respect the territory, enhancing environmental, artistic and architectonic assets. Educate to the respect of domestic, school and natural environment. Educate to energy saving and differentiated waste collection. Educate to evaluate ethical behaviours aimed at sustainable development.

Presentation on link  https://drive.google.com/file/d/1sFpjza7yl6c6umYcdOiXJFMlnp28ZZC-/view

 

ENVIRONMENTAL ISSUES theoretical introduction   ENVIRONMENTAL ISSUES text of the presentation      ENVIRONMENTAL ISSUES workshop – 45   ENVIRONMENTAL ISSUES workshop – 50   

ENVIRONMENTAL ISSUES workshop – 60      ENVIRONMENTAL ISSUES task for group work – 45

xxxxx

QUESTIONI AMBIENTALI

GLI OBIETTIVI DEL  WORKSHOP – Sensibilizzare gli adolescenti alle problematiche legate alla tutela dell’ambiente. Promuovere la consapevolezza delle responsabilità individuali e collettive nell’alterazione dell’ambiente dovuta all’evoluzione tecnologica. Conoscere e rispettare il territorio, valorizzandone i beni ambientali, artistici e architettonici.  Educare al rispetto dell’ambiente domestico, scolastico, urbano e naturale. Educare al risparmio energetico e alla raccolta differenziata dei rifiuti. Educare a valutare comportamenti etici finalizzati allo sviluppo sostenibile.

Link alla presentazione https://drive.google.com/file/d/1yLlpojkZ1Fo-4N0pKlN4CIe5Cj40mWhH/view?usp=sharing

 

QUESTIONI AMBIENTALI introduzione teorica  QUESTIONI AMBIENTALI testo della presentazione       QUESTIONI AMBIENTALI workshop – 60

xxxxxx

PROBLEMI OKOLIŠA  

CILJEVI RADIONICE – Svrha je radionica upozoriti mlade na probleme vezane uz zaštitu okoliša. Promicati svijesti o individualnoj i kolektivnoj odgovornosti za ekološke promjene prouzročene tehnološkom evolucijom, neprimjerenim rješenjima u vezi s otpadom i rasipanjem energije.

Prezentacija na poveznici  https://drive.google.com/file/d/1uhbsBpDcSAHKfomjahL5UTcyrybPJI1X/view?usp=sharing

 

PROBLEMI OKOLIŠA teorIjski uvod   PROBLEMI OKOLIŠA tekst prezentacije  PROBLEMI OKOLIŠA radionica – 45    PROBLEMI OKOLIŠA zadaci za rad u grupama – 45

xxxxxxxxxxxx

PROBLEMY ŚRODOWISKOWE

CELE WARSZATATÓW  – Skierowanie uwagi nastolatków na problemy związane z ochroną środowiska. Promowanie świadomości indywidualnej i zbiorowej odpowiedzialności za zmiany środowiska spowodowane rozwojem technologii. Uczestnicy znają i szanują swoje terytorium, wzmacniają jego przyrodnicze, artystyczne i architektoniczne walory. Uczenie szacunku dla lokalnego, szkolnego i naturalnego środowiska. Uczenie oszczędzania energii i różnorodnych sposobów gospodarowania śmieciami. Uczenie prawidłowej oceny zachowań ukierunkowanych na rozwój zrównoważony.

Prezentacja pod linkiem https://drive.google.com/file/d/1UdSO6m5fQ5WTTosl4HtMx4ebLmamdQcZ/view?usp=sharing

 

PROBLEMY ŚRODOWISKA theoretical introduction    PPROBLEMY ŚRODOWISKOWE tekst prezentacji    PROBLEMY ŚRODOWISKOWE workshop – 45   PPROBLEMY ŚRODOWISKOWE praca w grupach – 45

xxxxxxx

ASUNTOS MEDIOAMBIENTALES  

OBJETIVOS DEL TALLER – Alertar a los adolescentes de los problemas ligados a la protección del medio ambiente. Promover la conciencia individual y la responsabilidad colectiva de las alteraciones mediambientales causadas por la evolución tecnológica. Conocer y respetar el territorio, resaltando sus puntos fuertes medioambientales, artísticos y arquitectónicos. Educar sobre el ahorro energético y la recolecta diferenciada de residuos. Educar la evaluación de comportamientos éticos encaminados a un desarrollo sostenible.

Presentación en el siguiente link https://drive.google.com/open?id=1Xll3Av3vYLGYJiFA8-86mfBqtrekVsbl

 

ASUNTOS MEDIOAMBIENTALES introducción teórica    ASUNTOS MEDIOAMBIENTALES texto de presentación  ASUNTOS MEDIOAMBIENTALES taller – 50

 

Komentiraj

Popunite niže tražene podatke ili kliknite na neku od ikona za prijavu:

WordPress.com Logo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš WordPress.com račun. Odjava /  Izmijeni )

Google photo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Google račun. Odjava /  Izmijeni )

Twitter picture

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Twitter račun. Odjava /  Izmijeni )

Facebook slika

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Facebook račun. Odjava /  Izmijeni )

Spajanje na %s